logo
Tips
Om efficiŽnt te werken met de beeldbank kan je gebruik maken van de het toetsenbord om te navigeren.
  • Pijltjes toetsen voor volgende en vorige
  • + toets voor het tonen van een vergroting
  • - toets voor het sluiten van een vergroting of het terug keren naar de overzichtsweergave.
Disclaimer

De Historische Kring Gemeente Loenen (HKGL) heeft geen winstoogmerk, maar beoogt historische informatie te bieden aan geÔnteresseerden over de voormalige gemeente Loenen. Daarbij hoort ook de presentatie van beeldmateriaal zoals fotoís, films, prenten, landkaarten en dergelijke via de beeldbank. De vereniging heeft haar uiterste best gedaan te achterhalen welke personen of organisaties houder zijn van mogelijk op het beeldmateriaal rustende rechten. Mocht u desondanks van mening zijn dat publicatie van bepaald beeldmateriaal inbreuk maakt op uw rechten of anderszins uw belangen schaadt, dan verzoeken wij u vriendelijk hierover contact op te nemen met de HKGL door een email te sturen aan de webmaster en beheerder van de beeldbank beeldbank@hkloenen.nl† De HKGL zal trachten een eventuele kwestie in der minne te schikken en zo nodig het betreffende beeldmateriaal van de website verwijderen.

Laatst toegevoegd
NL-LoeHKL-004..
NL-LoeHKL-004..
NL-LoeHKL-004..
NL-LoeHKL-004..
NL-LoeHKL-004..